Batterilagring & Batterilösningar

När du installerar solceller är det extra förmånligt att även inkludera en batterilösning
Vi erbjuder ett brett utbud av batterialternativ från olika tillverkare för att säkerställa att du hittar det perfekta valet för ditt hem. Många väljer redan från början att förbereda för framtida batteriinstallationer genom att välja rätt växelriktare och planera var ett framtida batteri kan placeras. Det finns även möjlighet att börja med en mindre batterilösning och sedan enkelt utöka kapaciteten.

Tre sätt att dra nytta av batterilösningar

Vi erbjuder kompletta tjänster inom solcellsinstallation, från rådgivning och planering till installation och underhåll.

1. Anslut till en Stödtjänst

Genom att ansluta ditt batteri till en stödtjänst kan du hyra ut dess kapacitet för att bidra till att upprätthålla kvaliteten i elnätet.

2. Öka egenanvändning av solel

Genom att lagra överskott av solel kan du öka din egenanvändning av elen, vilket ofta är mer lönsamt än att sälja överskottet tillbaka till elnätet.

3. Optimera elanvändningen

För de med elavtal med timdebitering kan ett batteri användas för att lagra billigare el under lågpristimmar och sedan användas under dygnets dyrare timmar.

Batterilagring

Lönsamhet av batterier till solcellsanläggningar

Frågan om lönsamheten av batterier till solcellsanläggningar är komplex och det finns delade åsikter om dess långsiktiga lönsamhet.

Vid installation av solceller erbjuder vi på Sun of Sundén AB villabatterier till förmånliga priser.

Dessutom ger anslutning till en godkänd stödtjänst för närvarande en betydande ersättning.

Statligt stöd för lagring av egenproducerad el

Det finns ett statligt stöd för batterier (lagring) som för närvarande uppgår till 48.5% av totala installationskostnaden.

Detta stöd gör det möjligt att relativt snabbt nå det maximala beloppet på 50.000 kr per fastighetsägare och år för grön teknik.

Det är en av anledningarna till att många väljer en mindre batterilösning initialt och sedan utökar den året därpå.

Installation utav solpaneler i Skaraborg

Kontakta Sun of Sundén AB idag för att lära dig mer om våra batterilösningar och hur de kan gynna din solcellsinstallation i Skara och Skaraborg.

Boka gratis hembesök

100% svarsfrekvens, oftast inom 24 h.